Финансиране на поръчки и доставки в глобален мащаб; нещо което местните банки, факторинг компании и фирми предлагащи търговско финансиране не са в състояние да предложат

нашата мисия

DS-Concept  се стреми да предложи на клиентите си иновативни финансови услуги, които да отговорят на техните специфични нужди.

ИНТЕЛИГЕНТНО ТЪРГОВСКО ФИНАНСИРАНЕ

Оборотните средства са важен фактор за развитието и растежа на фирмата. Само добрата ликвидност може да Ви даде свобода при вземане на стратегически решения нужни за успеха на фирмата Ви. Тя ви позволява по-бързо и гъвкаво да реагирате на променящите се икономически условия.

Създадена през 2000 г., оперираща в 13 държави с 20 международни офиса и с централа в Германия,  днес DS-Concept е сред водещите компании в международното търговско финансиране. Ръководена от двама водещи експерти, Д-р ик. н. Дитер Щпикерман и юристът Ансгар Хютен, DS-Concept разполага с първокласен екип, с опит и познания в областта на оборотното финансиране в световен мащаб.

DS-Concept като немска финансова компания разполага с изключително добри контакти на международните финансови пазари, на база на които може да предложи бързо финансиране на фирмите, занимаващи се с международна търговия. За износители, които не желаят да бъдат изложени на рисковете свързани с разсрочено плащане от клиентите им или курсови разлики, DS-Concept поема финансирането на експортните вземания и по този начин предоставя оборотния капитал нужен на всяка експортно ориентирана фирма за правилно планиране и адекватна реакция на променящите се пазарни условия.

С помощта на нашата глобална мрежа от филиали,DS-Concept постоянно следи пулса на международните пазари и оказва непрекъсната и адекватна подкрепа на своите клиенти.

Актуални новини

Виж всичко

Ще се радваме да се свържете с нас

Свържете се с нас за да научите повече за нашите финансови решения и как могат да Ви помогнат да развиете бизнеса си.