100% сигурност при неплатежоспособност на Вашите клиенти

Услуги

Експортен Факторинг

1a. ЕКСПОРТНО ФИНАНСИРАНЕ

DS-Concept ще провери кредитоспособността на Вашите чуждестранни клиенти. На тази база DS-Concept ще купи експортните Ви вземанията и ще преведе по-голямата част от стойността на фактурата в деня на натоварване. DS-Concept се грижи за управлението и събирането на вземанията. В случай, че Вашият клиент не може да плати поради неплатежоспособност, DS-Concept предлага пълна защита срещу неплатежоспособност на длъжника.

1b. ЕКСПОРТНО ФИНАНСИРАНЕ чрез ДОКУМЕНТНО ИНКАСО

Ако условията на плащане са на база документно инкасо, ние ще финансираме при представяне на документите от Вашата банка към нашата банка и ще предадем документите на Вашия клиент.

1c. ЕКСПОРТНО ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ АКРЕДИТИВИ

Акредитивите ,открити от DS-Concept по поръчение на вносителя (краен клиент) гарантират плащане на износителя (доставчика) при условие, че експортните документи ,предоставени от износителя отговарят на условията в Акредитива. С тази услуга DS-Concept Ви дава възможност да търгувате и когато се изисква откриването на Акредитив.

ЕКСПОРТЕН ФАКТОРИНГ БЕЗ РЕГРЕС

Предлаганият от DS-Concept международен Факторинг, Ви дава възможност да освободите капитал за други инвестиции. С цел да елиминира риска от неплащане  DS-Concept предлага на своите клиенти Факторинг без Регрес, като по този начин те са защитени  чрез финансово застраховане в случай на неплатежоспособност на платеца.

КАК Е ВЪЗМОЖНО ТОВА

  • DS-Concept проверява кредитния рейтинг на чуждестранните Ви  клие.
  • DS-Concept купува Вашите експортни вземания и финансира по-голямата  част веднага след натоварване на стоките.
  • DS-Concept се грижи за управлението на вземанията и тяхното събиране.
  • В случай, че Вашият клиент не може плати поради неплатежоспособност, DS-Concept предлага 100% покритие на риска при неплащане.

Актуални новини

Виж всичко

Контакт Научете повече за нашите специализирани финансови решения и как могат да Ви помогнат да развиете бизнеса си.

Искате да узнаете дали можем да работим заедно ? Моля попълнете приложената форма и специалист от отдела ни за бизнес развитие ще се свърже с Вас.