Бързият достъп до оборотни средства Ви дава възможност да привлечете големи чуждестранни клиенти и да навлезете на нови пазари

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

ИНТЕЛИГЕНТНО ТЪРГОВСКО ФИНАНСИРАНЕ

DS-Concept предлага интелигентно търговско финансиране: ние създаваме силни финансови решения, комбинирайки факторинг без регрес, финансиране на поръчки и покритие на финансовия риск. Нашите финансови решения Ви помагат да подобрите оборотния си капитал и да развивате бизнеса си с по-бързи темпове. Покритие на риска от неплащане: DS-Concept  гарантира 100% покритие на риска при неплатежоспособност на вашите клиенти или доставчици. Ние предлагаме възможности за финансиране на цялата верига на доставките в глобален мащаб, нещо, което местните факторинг компании и финансови институции нямат възможност да предложат.

С над 20 офиса по целия свят ние можем да финансираме импортни и експорти сделки в глобален мащаб при по-добри условия от традиционните схеми за търговско финансиране. Нашите финансови решения дават възможност на фирмите да примат повече поръчки и увеличат продажбите. Освобождавайки оборотен капитал и използвайки кредитните си линии за други по-важни инвестиции фирмите имат възможност да растат по-бързо и подобрят печалбите си.

ПРЕВЪРНЕТЕ ПРЕЧКИТЕ ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТИ

Вземанията от чуждестранни клиенти са често подценяван актив а риска от неплащане става все по-значим в днешната глобализирана икономика.Предлаганите от DS-Concept финансови решения увеличават ликвидните средства и подсигуряват растежа и рентабилността на фирмата Ви. Финансирайки своите търговски вземания Вие получавате достъп до бързо растящ източник на финансови средства.

КРЕДИТЕН РИСК И СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Докато Вие се концентрирате да развивате бизнеса си и  се грижите за клиентите си, DS-Concept работи за Вас като наблюдава платежоспособността на Вашите чуждестранни клиенти, покрива пълния риск на одобрените сделки  и събира вземанията.

ФИНАНСОВИ РЕШЕНИЯ СПОРЕД ВАШИТЕ НУЖДИ

Експортен Факторинг ФИНАНСИРАНЕ НА ИМПОРТА И ПОРЪЧКИТЕ

ОТРАСЛИ

Ние в DS-Concept сме специализирани във финансирането на стоки произведени в цял свят. Ние разполагаме с дългогодишен опит в работата с фирми от различни отрасли произвеждащи и изнасящи различни видове стокиs.

ОТРАСЛИ С КОИТО РАБОТИМ:

  • Облекло & Текстил
  • Потребителски стоки
  • Електроника
  • Храни & Напитки
  • Машиностроене
  • И много други

Актуални новини

Виж всичко

Ще се радваме да се свържете с нас

Свържете се с нас за да научите повече за нашите финансови решения и как могат да Ви помогнат да развиете бизнеса си.